Bookmark and Share

Retires... Sang tiệm nước lọc (có alkaline water), sinh tố, boba, ice-cream -
 
Đăng ngày: thứ 4, 17 tháng 10, 2018  14:39
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Retires... Sang tiệm nước lọc (có alkaline water), sinh tố, boba, ice-cream, có license đổi WIC. Gần trường High school, có nhiều khách quen. Tiệm đã trên 15 năm. L/L: 714-360-5817, 714-360-3648 (English)

Bài số A237133