Bookmark and Share

4Bed/4Bath (Garden Grove/ Brookhurst) đối diện chợ AR. - $3,400/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:06
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*4Bed/4Bath (Garden Grove/ Brookhurst) đối diện chợ AR. Nhà trệt rộng hơn 2,000sqf. Mới remodel, nhìn thích liền. 2-Master bedroom, 1 luxury masterbed. Phòng lớn, sân rộng, nhiều parking (RV). $3,400/M+ 1 month deposit. Dọn vào 10/15. No Housing. Diễm: 714-260-8026

Bài số A237005