Bookmark and Share

Guest house Brookhurst/ Garden Grove, đối diện cho AR. 2Bed/1Bath. 3 private parking - $1,900/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:07
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Guest house Brookhurst/ Garden Grove, đối diện cho AR. 2Bed/1Bath. 3 private parking, lối đi riêng, sân sau riêng. Giặt sấy, storage riêng. Cooler & Heater loại 2 máy mới rất êm. Bao: gas, điện, nước, internet. $1,900/M. Dọn 10/15 + 1 month deposit. No Housing. Diễm: 714-260-8026

Bài số A237006