Bookmark and Share

Nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 family room lớn, sạch sẽ, mới sơn, nhà bếp. - $1,700
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:09
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 family room lớn, sạch sẽ, mới sơn, nhà bếp. Vùng G.G, gần Costco, chợ Dalat $1,700/tháng. Xin gọi: 714-656-5224

Bài số A237010