Bookmark and Share

4Bed/3Bath House GardenGrove (Brookhurst/Chapman), nhà đẹp, có 2 master bedroom - $2,950/tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:49
Hồi âm đến: (không hiển thị)

4Bed/3Bath House GardenGrove (Brookhurst/Chapman), nhà đẹp, có 2 master bedroom, tân trang sơn sửa toàn diện, granite, stainless, newbath, skylight. Đi bộ đến elementary-school, bus, park, chợ VN. $2,950/tháng + $2,950 deposit. Phone: 714-292-1585.

Bài số A237210