Bookmark and Share

Nhà cho mướn 4beds/3baths Fountain Valley, rộng 1,922sqft, $3000, trùm mối, gián xong, nhi - $3000
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:51
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà cho mướn 4beds/3baths Fountain Valley, rộng 1,922sqft, $3000, trùm mối, gián xong, nhiều cây ăn trái. Gần Miles Square Park, trường học tốt, hàng xóm tốt. Broker An Nguyễn: 714-636-2299, DRE 00847066

Bài số A237212