Bookmark and Share

Garden Grove/ Fairview. 4BED/2BT, garage 2 xe. Nhiều chỗ đậu xe. - $2,600/tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:51
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove/ Fairview. 4BED/2BT, garage 2 xe. Nhiều chỗ đậu xe. Nhà sáng sủa, sạch sẽ. $2,600/tháng + deposit 1 tháng. Dọn vô đầu tháng 11/2018. Gọi: Nguyệt 714-655-5876

Bài số A237213