Bookmark and Share

Nhà 3Bed/2½Bath có vườn, garage. Góc đường 13th và Beach. $2,300/M. - $2,300/M
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:53
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 3Bed/2½Bath có vườn, garage. Góc đường 13th và Beach. $2,300/M. Không bao: điện, nước, gas. Nhận housing. Coi nhà các ngày thứ Hai, Tư, Bảy, Chủ Nhật. L/L: 562-508-3062

Bài số A237215