Bookmark and Share

Nhà FOUNTAIN VALLEY 3Brs, 2Bths, mới xây. Không garage, có 2 chỗ đậu xe trước nhà. - $2,700/tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:53
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà FOUNTAIN VALLEY 3Brs, 2Bths, mới xây. Không garage, có 2 chỗ đậu xe trước nhà. Giá $2,700/tháng. Nhận housing. Dọn vào đầu tháng 11. L/L: Chị Vân 714-390-7861; 310-995-7170

Bài số A237216