Bookmark and Share

Nhà Single House 3PN/2PT, nhà rộng, mát, yên tĩnh, $2,500/M + deposit 1 tháng. - $2,500/M
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:54
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Single House 3PN/2PT, nhà rộng, mát, yên tĩnh, $2,500/M + deposit 1 tháng. Nhận housing. Available anytime. 9121 Sherlock Ln Garden Grove, CA 92841. 714-251-2070; 714-553-5244.

Bài số A237218