Bookmark and Share

Nhà 3PN/1PT, phòng khách, gần Target Brookhurst/ Woodbury, lối đi riêng, sạch sẽ, tân - $1,700/tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:55
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 3PN/1PT, phòng khách, gần Target Brookhurst/ Woodbury, lối đi riêng, sạch sẽ, tân trang bếp, gần trường học Jordan Middle School, Elementary. Bao: gas, nước, rác. $1,700/tháng. 909-272-8351, 909-272-8350

Bài số A237219