Bookmark and Share

Guest house, khu yên tĩnh, mới, rất đẹp. 2P lớn, 1 ngủ, 1 khách, 1P tắm, bếp. - $1,500
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:55
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Guest house, khu yên tĩnh, mới, rất đẹp. 2P lớn, 1 ngủ, 1 khách, 1P tắm, bếp. Rất rộng, thoáng mát, có thể ở 3 người. $1,500. L/L: Cường 714-757-2070

Bài số A237220