Bookmark and Share

House GG, 3Bed, 2Tắm. Gần chợ, trường học, mới tân trang. Khu yên tĩnh, có garage, - $2,350
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:56
Hồi âm đến: (không hiển thị)

House GG, 3Bed, 2Tắm. Gần chợ, trường học, mới tân trang. Khu yên tĩnh, có garage, patio. 6 người trở lại. Giá $2,350, deposit $1,500. Đang trống. L/L: Hiếu 714-487-3931

Bài số A237222