Bookmark and Share

Nhà có 4Beds/2Baths, 1 living room, 1 kitchen. Gần góc Harbor/ Garden Grove. - $2,500/1tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 19 tháng 10, 2018  23:58
Hồi âm đến: (Xin dùng ô liên hệ)[ Ẩn Hiện ]

Nhà có 4Beds/2Baths, 1 living room, 1 kitchen. Gần góc Harbor/ Garden Grove. Nhà đã được tân trang mới, sạch, đẹp. Giá thuê $2,500/1tháng. Bao điện. Kim: 714-622-0081

Bài số A237223
 

Liên hệ người sử dụng này: 
 
email của bạn: *
Thông điệp: *
Mã an ninh: *
xin điền mã ở trên vào ô này