Bookmark and Share

Newly remodeled FV 2Br/1.5Ba. Townhouse style backyard, 2 stories, 2 car garage. - $1,950/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:38
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Newly remodeled FV 2Br/1.5Ba. Townhouse style backyard, 2 stories, 2 car garage. Move-in 1-Nov. No pets, no housing. $1,950/M + deposit. 5 min. to FV Costco. Contact: Haley 714-889-0921

Bài số A237320