Bookmark and Share

Nhà mới xây Brookhurst/Ball 2PN/1PT phòng khách, bếp, lối đi riêng. - $1,600/tháng
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:39
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới xây Brookhurst/Ball 2PN/1PT phòng khách, bếp, lối đi riêng. Bao: điện, nước, gas, không hút thuốc, giặt sấy. $1,600/tháng. Dọn vào 12/01/18. L/L: 714-234-8962

Bài số A237322