Bookmark and Share

ANAHEIM: Nhà 5PN/2PT rộng 2,200sf, corner lot, sân 7,800sf. Cây ăn trái. Harbor/ Ball. - $2,875/Month
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:41
Hồi âm đến: (không hiển thị)

ANAHEIM: Nhà 5PN/2PT rộng 2,200sf, corner lot, sân 7,800sf. Cây ăn trái. Harbor/ Ball. Yên tĩnh. Bếp granite, remodel. Tiện gia đình đông người, 2 garage attached. $2,875/Month. Kim: 714-873-6535

Bài số A237324