Bookmark and Share

Garden Grove/Nelson St. dư 2 phòng, lối đi riêng. Bao: gas, điện, nước, giặt sấy, g - $1,300/M.
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:41
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove/Nelson St. dư 2 phòng, lối đi riêng. Bao: gas, điện, nước, giặt sấy, gần trường học Evans School. Giá $1,300/M. L/L: 714-204-2334, 714-204-2368 (tối 6 giờ)

Bài số A237325