Bookmark and Share

Huntington Beach nhà riêng 4PN/2.5PT rộng 2,000sqf, all remodeled, 4 cars garage, solar power, g - $3,800/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Huntington Beach nhà riêng 4PN/2.5PT rộng 2,000sqf, all remodeled, 4 cars garage, solar power, gần biển. $3,800/M + deposit, Brookhurst/Garfield. Hùng: 714-932-1995, Minh: 714-719-9640

Bài số A237326