Bookmark and Share

EUCLID & HAZARD. Nhà riêng, 4PN/4PT, mới đẹp, 2 tầng, 2 xe garage, máy lạnh và heat - $3,000/tháng
 
Đăng ngày: thứ 5, 25 tháng 10, 2018  21:02
Hồi âm đến: (không hiển thị)

EUCLID & HAZARD. Nhà riêng, 4PN/4PT, mới đẹp, 2 tầng, 2 xe garage, máy lạnh và heater, gần Chợ, Trường Học, Nhà Thờ. Housing OK, $3,000/tháng. LL/ Text: 714-603-4382

Bài số A237384