Bookmark and Share

Nhà Townhouse rộng, 2 car garage, gia đình ở kỹ, sạch sẽ, quiet, đầy đủ tiện ng - $2,500/M
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019  17:50
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Townhouse rộng, 2 car garage, gia đình ở kỹ, sạch sẽ, quiet, đầy đủ tiện nghi, ready move-in. Trên Garden Grove/ Casa Linda. Nhận Housing. $2,500/M. L/L: 714-829-9622

Bài số A239251