Bookmark and Share

Nhà 4PN/2PT (Magnolia/ Edinger) đã tân trang bếp & sàn nhà mới. Gần chợ, trường - $2,800
 
Đăng ngày: thứ 2, 28 tháng 1, 2019  19:56
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 4PN/2PT (Magnolia/ Edinger) đã tân trang bếp & sàn nhà mới. Gần chợ, trường học tốt. Đang trống, cho người có việc làm mướn. $2,800 + deposit. Gọi: 714-262-7307

Bài số A239254