Bookmark and Share

Nhà mới remodel sàn gỗ. 3bed/1bath, bonus 2 rooms, Brookhurst/Katella. - $2,150/M.
 
Đăng ngày: thứ 2, 28 tháng 1, 2019  19:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới remodel sàn gỗ. 3bed/1bath, bonus 2 rooms, Brookhurst/Katella. Bao everything gas, rác, điện nước, internet, có A/C, máy giặt sấy sẵn. $2,150/M. No Housing + pet. 714-768-8390; 714-804-9238

Bài số A239259