Bookmark and Share

Nhà Garden Grove, mới remodel, 3 Phòng ngủ, 2 Phòng tắm, gần chợ, trường học. - $2,600.
 
Đăng ngày: thứ 2, 28 tháng 1, 2019  19:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Garden Grove, mới remodel, 3 Phòng ngủ, 2 Phòng tắm, gần chợ, trường học. Bao: gas, điện, nước, giặt. No Pets. $2,600. L/L: 714-589-6946

Bài số A239260