Bookmark and Share

Nhà 3BR/2BT cho thuê $1,750 + deposit $1,000. Khu riêng biệt, yên tĩnh, cổng an tòan. - $1,750
 
Đăng ngày: thứ 2, 28 tháng 1, 2019  19:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 3BR/2BT cho thuê $1,750 + deposit $1,000. Khu riêng biệt, yên tĩnh, cổng an tòan. Bao nước. Dọn vào ngay. 2546 W Broadway, Anaheim #1. 2 parking. 714-767-5275; 714-418-8998

Bài số A239261