Bookmark and Share

Nhà 8632 Amy Garden Grove. Góc Dale/Chapman. $2,300/M. 3PN/2PT. - $2,300/M
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 2, 2019  16:09
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 8632 Amy Garden Grove. Góc Dale/Chapman. $2,300/M. 3PN/2PT. Garage 2 xe. Large living room, parking rộng, trần cao, thoáng mát, good location, No Housing. Dọn ngay. 714-933-0829; 714-933-0830; 714-895-5516

Bài số A239309