Bookmark and Share

Garden Grove. Nhà mới remodel. Rộng 2,050sqft. 4Bed, 2Bath. Garage 2 xe. $2,800/M, + $2,800 dep - $2,800/M
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 2, 2019  16:12
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove. Nhà mới remodel. Rộng 2,050sqft. 4Bed, 2Bath. Garage 2 xe. $2,800/M, + $2,800 deposit. Dọn vào anytime. L/L: Mrs. Đào 714-548-8360

Bài số A239312