Bookmark and Share

*2 Townhouse 3PN/2.5PT. Gate. Brookhurst/Westminster Sau nhà hàng Vân & McDonald. - $2,500/M
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 2, 2019  16:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*2 Townhouse 3PN/2.5PT. Gate. Brookhurst/Westminster Sau nhà hàng Vân & McDonald. Đi bộ ra Little Saigon. $2,500/M. Housing OK, central-air mới đẹp, yên tĩnh, sàn gỗ. Bao nước rác. Phone/Text: 805-291-2233

Bài số A239313