Bookmark and Share

MIDWAY CITY Nhà 2PN/1PT. Gần góc Bolsa/Newland, gần trường, chợ, Phước Lộc Thọ. - $1,400/month
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 2, 2019  16:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

MIDWAY CITY Nhà 2PN/1PT. Gần góc Bolsa/Newland, gần trường, chợ, Phước Lộc Thọ. $1,400/month. No Housing. Available 3/1/19. L/L: 714-548-5755

Bài số A239314