Bookmark and Share

Nhà cho thuê mới tân trang 3PN, 2PT giá $2,100/ tháng có máy giặt-sấy. - $2,100
 
Đăng ngày: thứ 2, 11 tháng 2, 2019  18:28
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà cho thuê mới tân trang 3PN, 2PT giá $2,100/ tháng có máy giặt-sấy. Gần chợ, trường và nhà thờ góc đường Euclid và McFadden. L/L: 714-482-5953 hoặc 714-823-0026

Bài số A239326