Bookmark and Share

Nhà mới riêng biệt Fountain Valley góc Slater/Bushard, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, bếp -
 
Đăng ngày: thứ 2, 11 tháng 2, 2019  18:30
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới riêng biệt Fountain Valley góc Slater/Bushard, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, bếp riêng. Bao: gas, điện, nước, có A/C. No pet, No housing. L/L: 714-352-7374, 714-331-5866

Bài số A239328