Bookmark and Share

HUNTINGTON BEACH. 2PN. Tile/ wood floor, new paint, toilet, màn, quạt.... garage (1 xe), 1 parkin -
 
Đăng ngày: thứ 2, 11 tháng 2, 2019  18:31
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*HUNTINGTON BEACH. 2PN. Tile/ wood floor, new paint, toilet, màn, quạt.... garage (1 xe), 1 parking, good school. HOUSING OKE. 17680 Cameron LN., Huntington Beach (Beach/Slater). *GARDEN GROVE: 2PN. Tile/ wood floor, new paint, màn, granite countertop, toilet, fan... Khu tốt. Close: school, church... HOUSING OKE. 92211 Trask Ave., Garden Grove (Trask/Harbor). Tammie: (9AM-6PM) 714-587-2200; Thủy: 714-383-5329

Bài số A239329