Bookmark and Share

Nhà 3 Ngủ, 2 Tắm, 1 car garage gần Brookurst/ Trask Garden Grove cho mướn $2,250/tháng - $2,250
 
Đăng ngày: thứ 2, 11 tháng 2, 2019  18:32
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 3 Ngủ, 2 Tắm, 1 car garage gần Brookurst/ Trask Garden Grove cho mướn $2,250/tháng, deposit $2,500. No housing, No pets, No smoking. L/L: Bà Anh (9AM-7:00pm) 714-422-6172, 714-331-7596.

Bài số A239331