Bookmark and Share

Nhà riêng 2PN/1PT. Garden Grove/ Newland, remodel kitchen with hardwood floor, patio. - $1,950/M
 
Đăng ngày: thứ 2, 11 tháng 2, 2019  18:33
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà riêng 2PN/1PT. Garden Grove/ Newland, remodel kitchen with hardwood floor, patio. Nhiều chỗ đậu xe, 1xe garage. $1,950/M. No housing. L/L: 714-658-6527

Bài số A239332