Bookmark and Share

Townhouse 3Beds/2.5Bath. Brookhurst đi bộ Little Saigon, đẹp, pool, spa. - $2,500/M
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 3, 2019  16:49
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Townhouse 3Beds/2.5Bath. Brookhurst đi bộ Little Saigon, đẹp, pool, spa. Sàn gỗ mới, 2 garages nhiều parking. Bao: nước, rác. Livingston sau McDonald. $2,500/M. Text or Call: 805-291-2233

Bài số A239612