Bookmark and Share

GARDEN GROVE Townhome 3PN/2½PT, 1,450sqft, giá $2,300 + deposit $2,500. - $2,300
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 3, 2019  16:55
Hồi âm đến: (không hiển thị)

GARDEN GROVE Townhome 3PN/2½PT, 1,450sqft, giá $2,300 + deposit $2,500. Nằm trên đường Brookhurst & Westminster, sau lưng Bánh Xèo Vân. L/L: Cô Thanh 714-605-6545

Bài số A239621