Bookmark and Share

Nhà 109 W. Murphy Santa Ana 92707. 4 ngủ, 2 tắm. 2,020sqft sạch đẹp, khu tốt gần South - $2,800
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 3, 2019  16:57
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 109 W. Murphy Santa Ana 92707. 4 ngủ, 2 tắm. 2,020sqft sạch đẹp, khu tốt gần South Coast Plaza. $2,800, security deposit. Nhận housing. Dọn vào April 01. 714-750-3941

Bài số A239625