Bookmark and Share

Garden Grove/Newhope Nhà mới xây. 2PN/1PT (800sqf) kitchen, AC/Heat. - $2,000/1 tháng
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 3, 2019  16:58
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove/Newhope Nhà mới xây. 2PN/1PT (800sqf) kitchen, AC/Heat. Bao: điện, gas, nước $2,000/1 tháng. Gần trường học, Costco. Hòa: 714-722-8059

Bài số A239626