Bookmark and Share

Nhà House dư 3PN/1.5PT, bếp riêng, lối đi riêng. Bao: gas, điện, nước, không interne - $1,900/M
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 3, 2019  16:58
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà House dư 3PN/1.5PT, bếp riêng, lối đi riêng. Bao: gas, điện, nước, không internet, không máy lạnh, không housing. Giá $1,900/M. 1-714-232-5275; 1-714-232-5722

Bài số A239627