Bookmark and Share

Bushard/Bolsa. Phòng rộng rãi, thoáng mát, lối đi, restroom riêng nấu ăn, không giặt - $650/1 người
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:12
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Bushard/Bolsa. Phòng rộng rãi, thoáng mát, lối đi, restroom riêng nấu ăn, không giặt, không hút thuốc. $650/1 người, $750/2 người. Dọn vào anytime. Xin L/L: 714-775-0405, 714-363-7123

Bài số A237016