Bookmark and Share

Nhà góc Brookhurst/ Trask cho thuê 1 phòng. 1 người $850 Lối đi riêng, restroom riêng. - $850
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:18
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà góc Brookhurst/ Trask cho thuê 1 phòng. 1 người $850 Lối đi riêng, restroom riêng. Bao điện, nước. Phòng đẹp, sạch. Dọn vào 11/1/18. Rộng. Có bếp. 714-642-2629, 714-833-6566.

Bài số A237028