Bookmark and Share

Nhà house góc McFadden/ Newhope. Khu yên tĩnh, dư 2 phòng cho share. - $550
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:19
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà house góc McFadden/ Newhope. Khu yên tĩnh, dư 2 phòng cho share. Bao utilities. No cooking, no visitor. Discount for student. Giá $550/tháng. Call or Text: 714-548-7562

Bài số A237029