Bookmark and Share

Nhà đẹp yên tĩnh, dư 1PN/1PT cho thuê, bao giặt sấy, internet. - $550/1 người
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:20
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà đẹp yên tĩnh, dư 1PN/1PT cho thuê, bao giặt sấy, internet. $550/1 người + deposit. Ưu tiên độc thân, no cook, có parking. Dọn anytime. Gọi: 714-589-4911

Bài số A237030