Bookmark and Share

Garden Grove, Master Bedroom for share, rất rộng, sạch đẹp có bathroom. - $800/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:25
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove, Master Bedroom for share, rất rộng, sạch đẹp có bathroom. Lối đi riêng. Bao Laundry, internet, furniture included. For single, couple có việc làm. $800/M. L/L: 714-363-2016, 714-636-8961

Bài số A237039