Bookmark and Share

MAGNOLIA/KATELLA share phòng Master, nhà mới rộng sạch đẹp, thoáng, máy lạnh, INTERNE - $650
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:26
Hồi âm đến: (không hiển thị)

MAGNOLIA/KATELLA share phòng Master, nhà mới rộng sạch đẹp, thoáng, máy lạnh, INTERNET. Lối đi riêng, giặt sấy, đậu xe trong sân. Độc thân có việc làm, $650. 714-530-3087; 714-487-4097

Bài số A237040