Bookmark and Share

Dư phòng cho share $450/M. Không nấu bao giặt, wifi cho độc thân đi làm. - $450/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:28
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Dư phòng cho share $450/M. Không nấu bao giặt, wifi cho độc thân đi làm. Dọn vào nữa tháng 10. Brookhurst & Bolsa. Donny: 714-200-5378, Yến: 714-200-6646

Bài số A237043