Bookmark and Share

SANTA ANA, 1ST/RAITT, PHÒNG RỘNG, SẠCH, ĐẸP, VỚI 1 PHÒNG PATIO, BẾP, RESTROOM -
 
Đăng ngày: thứ 7, 20 tháng 10, 2018  22:45
Hồi âm đến: (không hiển thị)

SANTA ANA, 1ST/RAITT, PHÒNG RỘNG, SẠCH, ĐẸP, VỚI 1 PHÒNG PATIO, BẾP, RESTROOM, LỐI ĐI RIÊNG BIỆT. BAO ĐIỆN, NƯỚC, GIẶT, SẤY, WIFI. DỌN VÀO GIỮA THÁNG 11. 2 NGƯỜI /800. CÓ VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH. L/L 714-417-3473,949-468-6483

Bài số A237240