Bookmark and Share

CĂN PHÒNG LỐI ĐI RIÊNG BIỆT GIỐNG NHƯ Ở HOTEL. -
 
Đăng ngày: thứ 7, 20 tháng 10, 2018  22:47
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CĂN PHÒNG LỐI ĐI RIÊNG BIỆT GIỐNG NHƯ Ở HOTEL. KHU YÊN TỊNH, CÓ VƯỜN CÂY ĂN TRÁI, KHU RẤT YÊN TỊNH, FREE INTERNET, ĐIỆN, NƯỚC. KHÔNG NẤU ĂN, THÍCH HỢP NAM ĐỘC THÂN, GÓC ĐƯỜNG GARDEN GROVE VÀ GILBERT. DỌN VÀO ANYTIME. L/L:714-539-0999 OR TEXT: 714-563-4444.

Bài số A237243