Bookmark and Share

Nhà ở Garden Grove góc Trask/Brookhurst. Dư Phòng cho mướn $350/1 tháng. - $350/1 tháng
 
Đăng ngày: thứ 7, 20 tháng 10, 2018  22:50
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà ở Garden Grove góc Trask/Brookhurst. Dư Phòng cho mướn $350/1 tháng. Không nấu ăn. Bao giặt, sấy. Ưu tiên cho Nữ, phòng đang trống. L/L: 714-829-6696, 714-360-2968

Bài số A237247