Bookmark and Share

Bolsa/Brookhurst. Phòng ngủ, nhà tắm, lối đi riêng biệt, mới hòan tòan cho thuê. -
 
Đăng ngày: thứ 7, 20 tháng 10, 2018  22:51
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Bolsa/Brookhurst. Phòng ngủ, nhà tắm, lối đi riêng biệt, mới hòan tòan cho thuê. Ưu tiên sinh viên, độc thân, có việc làm. Không nấu ăn. L/L: 714-725-4733

Bài số A237249